រាជធានីភ្នំពេញ ៖ មណ្ឌលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត(ឆៀក) ទីតាំងពោធិ៍សែនជ័យ-អូរដឹម បានដាក់ឱ្យដំណើរការសាកល្បង ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នេះតទៅ។

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចយកយានយន្តមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅទីតាំងពោធិ៍សែនជ័យ-អូរដឹម ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នេះតទៅ នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិអូរដឹម សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ខាងលិចស្តុបជម្ពូវ័ន ចម្ងាយ២០០ម៉ែត្រ ជាប់នឹងបុរីអូរដឹម២៕https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5N09SlbAtTKJn0mBVTFoSirF9ab_uK6Zk1690SIJHzM8OriBgs0469B2AWFb-bX94OoPQzDwihgYJgdHqFesX4eeR4uzBAR2cnlVMkD_KRZK1oJBQF7kyzJoCO3SE2YIJi3VXX1letW7DM59RbFOjrdW2Ltj-G_VGTUes4pAbP_1UPT-oZ5cGxLax=s1280https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhRLRflFVCfEyS40fWgsG0AZjNZllXAzaV2HQc8VYThM7Zfo6JLyEIlNEWx0oDWNwpiRphHxMsIATh7pqMT-XRNuWxBH7ElYKgW3_bUBlxe2GPxhnNxMKSJE9_Wp1nYuM4yQm5UOpJB4GqZVLNuudke7ngBcJbzQZEtDWKo2PnyuN1SIUtAR5um5MFg=s1280

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgQCcct_SI5mDwA451xdxx5JZxKrmixKW9kmBawIMF0H2oqbV1dt4Z0xpGtEUGtteyczigbHw0FIosXZ4AhP-SYI2jVI1PNySnEhroiYe_qu0ShNPGstx67MRb6YDSxY2mKyU4uIEhiPqFe2qXb_m_w28M930IjtJ9udNdExZi4L84eyvjmnRdm3ZFu=s1280