ឧស្ម័នហ្គាស ឬអុកស៊ីដនីត្រាត គឺត្រូវបានវេជ្ជបណ្ឌិតព្រមានប្រឆាំងនឹងការស្រូបចូល ដោយហានិភ័យនៃឧស្ម័នគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព ព្រមទាំងអាចបង្កជាជំងឺ myocardial – ischemia , ការយល់ច្រលំ និងការបាត់បង់ការស្តាប់ How Long Will Helium Gas Balloons Stay Afloat? - Padstow Food Service  Distributors

ឧស្ម័នហ្គាស គឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភពដែលអ្នកមិនគួរស្រូបចូលទេ។
អ្នកដែលស្រូបយកឧស្ម័នហ្គាស ឬអុកស៊ីតនីត្រាត ចូលទៅក្នុងខ្លួនអាចនឹងមានអារម្មណ៍សោកសៅ ស្ងប់ស្ងាត់ និងអសមត្ថភាពក្នុងការគិត ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើអ្នកស្រូបចូលកន្លែងបិទជិត វានឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃការថប់ដង្ហើម ឬកង្វះអុកស៊ីសែនNitrous oxide ជាធម្មតាមានរយៈពេលតិចជាង 5 នាទី ហើយបន្ទាប់មកវានឹងដោះស្រាយ ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាប្រសិនបើមនុស្សមួយចំនួនបន្តប្រើវាជាប្រចាំ សាច់ដុំបេះដូងអាចនឹងត្រូវខ្វះអុកស៊ីសែន។
ជាងនេះទៅទៀត ចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ដែលប្រើអុកស៊ីដ nitrous រោគសញ្ញាផ្លូវចិត្តស្រួចស្រាវនឹងអាចកើតមានឡើង។

ដូច្នេះអ្នកគួរចៀសវាងការស្រូបឧស្ម័នបែបនេះ ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានពីរាងកាយ ។China Party Celebration 99.99% Helium for Various Sizes of Latex Balloons -  China Helium, Balloon Helium

អត្ថបទដោយ៖ សុផានីត