មនុស្សជាច្រើនប្រាកដជាធ្លាប់យកខ្ទឹមមកធ្វើម្ហូបហើយក៏រកឃើញចំណុចខ្មៅៗនៅលើសាច់ខ្ទឹមទាំងនោះ ? តើវាជាផ្សិតមែនឬទេ? តើអាចកាត់វាហើយញ៉ាំវាទៀតបានឬទេ? តើវាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណា? វិទ្យាស្ថានជាតិមហារីក នាយកដ្ឋានវេជ្ជសាស្ត្រ ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈ បានផ្ដល់នូវចម្លើយដូចខាងក្រោម ។กระเทียมมาเลย์1กิโลกรัม | Lazada.co.th

តើចំណុចខ្មៅនៅល់”ខ្ទឹមស” ពិតជាផ្សិតមែនឬទេ ?

ចំពោះចំនុចទាំងអស់នេះ វាត្រូវបានគេចែករំលែកថា ចំណុចពណ៌ត្នោតដែលមាននៅលើសាច់ខ្ទឹម គឺជាផ្សិត ដែលភាគច្រើនជាផ្សិតពុល ឬអាចបង្កទៅជាជំងឺមហារីក។ ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិមហារីក នាយកដ្ឋានវេជ្ជសាស្ត្រ ក្រសួងសាធារណៈការ បានពិនិត្យបញ្ហានេះ និងបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ថា ចំណុចពណ៌ត្នោតនៅលើខ្ទឹមសអាចបណ្តាលមកពីស្នាមប្រេះនៃខ្ទឹមស ដែលបណ្តាលឱ្យមានផ្សិតជាច្រើនប្រភេទដែលអាចបំពុល ឬដុះនៅកន្លែងដែលមានស្នាមជាំ។ ជារឿយៗវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងខ្ទឹមសដែលត្រូវបានរក្សាទុកមិនត្រឹមត្រូវ ឬរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលយូរ។กระเทียม กระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเชียว

ចំណុចខ្មៅក្នុងខ្ទឹមស តើវាជាសារធាតុបង្កមហារីកមែនទេ?
មានការព្រួយបារម្ភជាច្រើន ដែលបង្ហាញថាផ្សិតនៅលើខ្ទឹមសអាចបង្កើតជាតិពុល ឬសារធាតុបង្កមហារីក ប៉ុន្តែដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវ បានរកឃើញថា Aspergillus flavus និង Aspergillus parasiticus គឺជាផ្សិតដែលអាចផលិត aflatoxin ដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាសារធាតុបង្កមហារីករបស់មនុស្ស។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថា អាហ្វឡាតូស៊ីន ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងចំណុចពណ៌ត្នោតនៅលើខ្ទឹមសនោះទេ។

អត្ថបទដោយ៖ សុផានីត