បរទេស៖ វិបត្តិកូវិដ១៩ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ២០១៩ នៅឯប្រទេសចិន និងបានរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២០ បើទោះបីជាពេលនេះមានការចាក់វ៉ាក់សាំង​ ទូទាំងពិភពលោកហើយក្ដីក៏ជំងឺមួយនេះនៅមិនទាន់បានស្រាកស្រាន្តទៅណានោះទេ ​រហូតធ្វើឱ្យមនុស្សនៅលើពិភពលោកត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំង។ ប៉ុន្តែសម្រាប់មហាសេដ្ឋីទាំងអស់នេះវិញ បញ្ហានេះ មិនបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់សម្រាប់ពួកគេនោះទេ។

យ៉ាងណាមិញបើទោះបីមានមនុស្សពាសពេញពិភពលោកបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក៏ពិតមែនតែសម្រាប់មហាសេដ្ឋីនៅលើពិភពលោកយើងនេះវិញបែរជាពួកគេមិនមានបញ្ហាដូចជាអ្វីដែលយើងបានគិតនោះឡើយ ។ដោយពួកគេរឹតតែមានចំណូលចូលទ្វេដង ក្នុងនោះមានលោក Jeff Bezos ជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលេខមួយនៅលើពិភពលោកនិងជាស្ថាបនិក Amazon ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ១.៧៧ សែនលានដុល្លារ ចំណែកឯមហាសេដ្ឋីទីពីរគឺលោក Elon Musk ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tesla និង Spacex ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ១.៥១ សែនលានដុល្លារ​។

ទីបីលោក Bernard  Arnault  មានទ្រព្យសម្បត្តិ ១.៥០ សែនលានដុល្លារ និងមហាសេដ្ឋីទីបួន លោក Bill Gates  ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ១.២៤ សែនលានដុល្លារ ហើយមហាសេដ្ឋីទីប្រាំនោះគឺលោក Mark Zuckerberg  ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ៩.៧ ម៉ឺនលានដុល្លារ និងមានមហាសេដ្ឋីជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលរឹតតែគួរចាប់អារម្មណ៍ និង គួរឱ្យកត់សម្គាល់នោះគឺមានអ្នកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីកាន់តែច្រើនឡើងៗ នៅលើរពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំនេះ ដោយចំនួនមហាសេដ្ឋីឆ្នាំ ២០២១នេះ មានរហូតទៅដល់ ២,៧៥៥នាក់ ដែលលើលពីឆ្នាំមុនរហូតទៅដល់ ៦៦០នាក់បន្ថែមទៀត។ នេះបញ្ជាក់ថាជំងឺកូវីដពិតជាមិនមែនជាឧបសគ្គ ឬ ជាបញ្ហារំខានសម្រាប់មុខជំនួញរបស់មហាសេដ្ឋីទាំងអស់នោះទេ៕