ភ្នំពេញ៖ នាថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង បានផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ CoviVac (Russia COVID-19 vaccine), Sputnik-Light, EpiVacCorona ចំនួន២ប្រភេទ និង វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sputnik V របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់។
ខាងក្រោមជាវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់៖