វាត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថា“ សំបុកត្រចៀកកាំ “ដែលបានមកពីផ្នែកមួយនៃទឹកមាត់លេបដែលសត្វស្លាបផលិត ដើម្បីធ្វើសំបុកនិងពងរបស់វា។ មនុស្សប្រមូលសំបុកត្រចៀកកាំដើម្បីធ្វើជាអាហារ ព្រោះពួកគេជឿថា វាមានសារធាតុចិញ្ចឹមល្អសម្រាប់រាងកាយ។ ប៉ុន្តែវាមានតិចតួចណាស់ តើសារធាតុចិញ្ចឹមអ្វីខ្លះ? សូមក្រឡេកមើលព័ត៌មានលម្អិត។https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjg3Opw0ZxzL9oMis9LmE2OMK_DoLWklAs1pk4Iexq5Y-zaj9Ur-zfu3ckhRZjEvtKk-0nE2pk1lTnKx-QKWybe9zDPPl-Rm3ad0e8CWL-S2A4enuxlTC8oHP5FIUReqR4gKV9uIO5QX5QsmtVMUWaf_-PKTEI_gs5u4w1mdqZTvz-B6RDYQmKYIDiA=s800

ដោយសមាសធាតុនៃ “សំបុកត្រចៀកកាំ” ដែលចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាថៃចែងថា សំបុកត្រចៀកកាំ (ស) មាន:
-ប្រូតេអ៊ីន ៦០,៩%
-ទឹក ៥.១១%
-កាល់ស្យូម ០,៨៥%
-ប៉ូតាស្យូម ០.០៣%
វាអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថា សំបុកត្រចៀកកាំ (សំបុកត្រចៀកកាំស្ងួត) មានតម្លៃអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់
ព្រោះវាជាផលិតផលរបស់ទឹកមាត់បក្សី មានអង់ហ្ស៊ីមដែលជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីន និងជាសមាសធាតុសំខាន់។ដូច្នេះសំបុកត្រចៀកកាំ គឺជាអាហារនៅក្នុងក្រុមប្រូតេអ៊ីន ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ចំពោះរាងកាយ
ដែលមាតិកាប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់មានរហូតដល់ទៅ ៥០-៦០% និងមានសារធាតុរ៉ែជាច្រើន។https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiKD7Rxp7uzn2qC-IfDX1x8sG9GEt8epUWD53N0B3RqWbVoE0YR6XqCsJQSjey1bJ4seeAgyr3K3yP7LohTS7X1TBL8B7kYsmdioBl3A-1v5l4CLLYr7kTQq0zMbPUPcy8zugCBskCaCsNbJuOuuquq5xx6eKzgVGSDUFpySxW2K5JnbWByl3I6KkZf=s1200

សម្រាប់សំបុកត្រចៀកកាំ ដែលអាចបរិភោគបានមានលក់នៅលើទីផ្សារ (៧០ ml) ដែលមានសំបុកសត្វស្លាប ១% ប្រមាណជា ១២% ស្កររ៉ុក ដោយតាមការប៉ាន់ប្រមាណអាហារូបត្ថម្ភពីវិទ្យាស្ថានអាហារូបត្ថម្ភនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol បានរកឃើញព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖
-ថាមពល ៥២ kcal
-ប្រូតេអ៊ីន ០,២៨ ក្រាម
-ខ្លាញ់ ០.០១ ក្រាម
-កាបូអ៊ីដ្រាត ១១,៨ ក្រាម
-វីតាមីនប៊ី ១.០០១ មីលីក្រាម
-វីតាមីនប៊ី ២.០១៨ មីលីក្រាម
-កាល់ស្យូម ១៧ មីលីក្រាម
-ផូស្វ័រ ២,៣ មីលីក្រាម
-ជាតិដែក ០.០៦ មីលីក្រាមhttps://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj0dg25qyQ_i4sv8UUWbOoU9y6RDVzRaPMGl1O0PjVSRzZv-31Whp2hka9JJMWajURg_GSS2KzCqXIA9D-sD7-l1IH6Cf6ZWBTXnAsShgzEvH6SIX4MBAX5bTJdRucuk-hL5QRjDSZsn2bVJ19z317sv-pd5RIcm_SCK_-E7eykG99FZ7SIiWi4F-Q3=s1280

ប៉ុន្តែនៅពេលប្រៀបធៀប ខ្លឹមសារនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនៃស៊ុតមាន់ ១ គ្រាប់វិញ វាមានអាហាររូបត្ថដូចខាងក្រោម៖
-ថាមពល ៨១ kcal
-ប្រូតេអ៊ីន ៦.៥ ក្រាម
-ខ្លាញ់ ៥,៨ ក្រាម
-កាបូអ៊ីដ្រាត ០,៤ ក្រាម
-វីតាមីនបេ ១ ០.០៥ មីលីក្រាម
-វីតាមីនបេ ០.១៩ ក្រាម។
-កាល់ស្យូម ៣០ មីលីក្រាម
-ផូស្វ័រ ១១១ មីលីក្រាម
-ជាតិដែក ១,៦ មីលីក្រាម
ដោយការបង្ហាញទាំងអស់នេះ វាត្រូវបានគេមើលឃើញថាថាមពលដែលទទួលបានពីសំបុកត្រចៀកកាំ ដែលបានបញ្ចប់វាត្រូវគេទទួលបានពីជាតិស្កររ៉ុកដែលបានបន្ថែម ហើយចំនួននេះគឺតិចជាងស៊ុតមាន់ ១ គ្រាប់
ដោយនៅក្នុងការទទួលបានប្រូតេអ៊ីនដូចគ្នាពីសំបុកមាន់ ១ ដូចស៊ុត ១ សំបុកត្រចៀកកាំ ២៦ ដបនឹងត្រូវការ។

អត្ថបទដោយ៖ សុផានីត