រាជធានីភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លង ខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនី របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចសេចក្តី ជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម ។

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

អគ្គិសនីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា “ទោះជាមានការខិតខំថែរក្សា មិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការ ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់ខាងលើ អាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗ ជៀសមិនផុតដែលអគ្គិសនីកម្ពុជា ស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន”៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា៖
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHz0SZDt7l_Yz90vb7ExfgSQNOoKWNHmvaMqgcbWBccK6ZKnx1zXxkvHSMnlcxqV5W3i2xwI83JkpUgZ1JpYQE1pT44mlv-qCK5o9yWqWCacT26RW_DFpX-0KQWRTaKRH1yS6FovzxZk_gGCCdbQPkeh2QHw4Run8dJ1LU_cDYdtwJZVEFe1syha3WOw=s1280
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgdfQqxVlZmNP0AmnjLQHjSZnbGwrGLcwrwEyJoldZUVIUMhhzzpndP27F2wIxNz61fzhlN3E-hGPjq6R864IFgcaQo7SJT_lDTTYMwvsnMMVyBs35qLcKnsJhPt_xTVSY-rENVdOK8HRnDT2FLp_YZBLDfqcBeDByShJdoC6UTc5nGsE2gYg3KUuOeEw=s1280
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEM6lUmfiMRUy2u7RskHxMTBI-bkmIEdv_Vwd8PLedD9947cQQgZ8o_5zCA3DifmaqOtQ2exaqbopwvIHgitOEuD-S-gPPZmGKPpTQugwfDoSKIqMSgbgk7tYp0bTyUfpWz23wtFsJ0Xhxeqk-evZSZcjQKywbE8kcB2WoCFEq6a_v51D09RagSlGAWQ=s1280