ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ និងឯកជនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងកម្រិតវិទ្យាល័យទាំងអស់ បានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយ ដើម្បីបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែក។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាស ដែលបណ្តាញព័ត៌មានទទួលបាន៕

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

សូមអានសេចក្តីប្រកាសខាងក្រោម៖