កោះដាច់អាចថាជាទឹកដីមួយនៃរាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានផលិតចេញ នូវសម្ភារៈប្រើប្រាស់នានាចេញពីការងារតម្បាញ។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ ទីផ្សារប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរត្បាញក្រមានៅលើទឹកដីកោះមួយនេះ បាន ជ្រើសរើសការប្រើប្រាស់កីតម្បាញប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន ជំនួសឱ្យកីតម្បាញ ប្រើប្រាស់ដោយដៃ។រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទិដ្ឋភាពនៃរោងសិប្បកម្មពាក់កណ្តាលឧស្សាហកម្ម  នៅក្នុងស្រុកកោះសូទិន - ក្រសួងព័ត៌មាន

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបានលើកឡើងថា ” ការតម្បាញដោយដៃក្នុងមួយថ្ងៃអាចបានត្រឹម ៤ទៅ៥ ក្រមា​តែប៉ុណ្ណោះ ផ្ទុយមកវិញការកីដោយម៉ាស៊ីនអាចបានរហូតដល់ ១០-១៥ក្នុងមួយថ្ងៃ”។ បើទោះបីជាផ្តូរពីការកីតម្បាញដោយដៃមកជាម៉ាស៊ីនអាចផលិតក្រមាបានច្រើនក៏ដោយ ក៏នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបោះបង់មុខរបរមួយនេះ ដោយទៅធ្វើកសិកម្មវិញផងដែរ ដោយកត្តាតម្លៃក្រមាហាក់បីចុះថោក គួរអោយកត់សម្គាល់។សកម្មភាពត្បាញ ក្រមាខ្មែរ ត្បាញក្រមា - YouTube

ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានបន្ថែមទៀតថា” ការតម្បាញដោយម៉ាសុីន ងាយស្រួលនិងតម្បាញបានច្រើនយ៉ាងណា ក៏ពួកគាត់មិនបោះចោលការតម្បាញដោយដៃនោះដែរ”៕

ប្រភព: ក្រសួងបរិស្ថាន