រាជធានីភ្នំពេញ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងសម័យកាលដែលកូវីដឆ្លងច្រើនអញ្ចឹងគ្រប់ៗគ្នានិងមានការបារម្ភពីផលប៉ះពាល់រឺឆ្លងដោយមិនដឹងខ្លួនពីការទូទាត់រឺទទួលប្រាក់ផ្ទាល់ពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន។ ការភ័យព្រួយទាំងអស់នេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយងាយស្រួលបំផុតគឺប្តូរទំលាប់ចាស់ពីការទទួលប្រាក់ផ្ទាល់មកទូទាត់ ថ្លៃទំនិញឬសេវាកម្មនានា ដោយប្រើការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលជំនួសវិញ។

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

អតិថិជនរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា អាចបើកគណនី ទាំងប្រាក់រៀល ទាំងប្រាក់ដុល្លារ ដោយគ្រាន់តែដោនឡូតអេស៊ីលីដាម៉ូបាលម៉ូបាលនៅលើទូរសព្ទ័ដៃរបស់លោកអ្នកគឺជាការស្រេច។ ដូច្នេះរាល់ពេលទូទាត់ លោកអ្នកអាចទូទាត់ជាលុយរៀលក៏បាន ជាលុយដុល្លារក៏បាន ហើយមិនខាតអត្រាប្តូរប្រាក់ឡើយ គឺពិតជាចំណេញ និងមានសុវត្ថិភាពបំផុត។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកនិងទាញយក(Download) អេស៊ីលីដាម៉ូបាល តាមរយៈ App Store, Play Store និង App Gallery។

ការទូទាត់តាមអេស៊ីលីដាម៉ូបាល ទទួលបានការគាំទ្រ និងពេញនិយមបំផុតក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថល និងការពារពីការឆ្លងកូវីដ-19 ប្រើអេស៊ីលីដាម៉ូបាល គឺមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ចំណេញ ហើយមិនបារម្ភអំពីការខាតបង់ពីការប្តូរប្រាក់ រឺប៉ះពាល់ប្រាក់អាប់វិញដែលអាចជាមូលហេតុនៃការចម្លងជំងឺផ្សេងៗដោយមិនដឹងខ្លួន។

ចង់បានប្រាក់ចំណេញ ប្រើហើយមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់កុំភ្លេចឆែកមើលលើទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក ហើយទាញយក (Download) ACLEDA mobile តាម Link ខាងក្រោម និងចុះឈ្មោះប្រើសេវាធនាគារគ្រប់ប្រភេទ ដោយខ្លួនឯង ដោយមិនចាំបាច់អញ្ជើញមកធនាគារផ្ទាល់។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬសំណូមពរផ្សេងៗ (បម្រើ២៤ម៉ោង) សូមទូរសព្ទទៅកាន់លេខ ៖ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣ ឬផ្ញើសារអ៊ីមែល ទៅកាន់ ៖ emailinquiry@acledabank.com.kh
#ACLEDABank #ACLEDAmobile #ACLEDAApp #QRPayment