ភ្នំពេញ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០មិថុនានេះតទៅ សាខាថ្មីរបស់ Chatoki នឹងមានវត្តមាននៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរហើយ ។ ក្នុងឱកាសនេះផងដែរ អតិថិជននឹងទទួលបាន Promotion ទិញ១ថែម១ទៅតាមប្រភេទនៃភេសជ្ជៈនីមួយៗ ៗចាប់ពីថ្ងៃទី១០រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ខែមិថុនា។

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News