បរទេស៖ ក្រោយពេលរងការរាតត្បាតពីកូវីដ-១៩ ធ្វើឲ្យផលិតផលត្រីលក់មិនចេញ ធ្វើឲ្យប្រជាកសិករថៃ នៅក្នុងខេត្តនគររាជសីមា បាត់បង់ប្រាក់ចំណួល ហើយ​ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ពួកគេ ដើម្បីជួយឲ្យមានប្រាក់ចំណូលឡើងវិញ។​

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

សារព័ត៌មានថៃ  The Nation  បានផ្សាយ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ថា កសិករចិញ្ចឹមត្រី នៅក្នុងខេត្ត​ Nakhon Ratchasima ប្រទេសថៃ កំពុងរងគ្រោះពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល នៅក្នុងអំឡុងពេល ​នៃការរាតត្បាតពីជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយសារមិនមានអ្នកទិញត្រីរបស់ពួកគេ។​

តំណាងករសិករចិញ្ចឹមត្រី នៅតំបន់ Ban Wang Muang បានថ្លែងថា ត្រីជាង១០០តោន មិនអាចលក់ចេញបាន។ ជំងឺកូវីដ-១៩នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំង។ ពួកគាត់ត្រូវការប្រាក់​ ដើម្បីបន្ដអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់បន្ថែមទៀត ហើយអ្នកខ្លះបានសម្រេចខ្ចីលុយពីគេ។ ដូច្នេះយើងចង់ឲ្យភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទិញត្រីរបស់ពួកគាត់ ដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់៕