ជាមួយចង្វាក់បែបរន្ធើនៗគូរឲ្យចង់រាំ និងរំសាយអារម្មណ៍ពីភាពសោកសៅជាមួយបទ Original Song «ស៊ូឡើង» ដែលជាការបកស្រាយដោយកំលោះសង្ហារ រាជ ប្រាថ្នា ប្រចាំផលិតកម្មដាវីដ្រា (Davitra Media)គឺពិតជាពិតជាចង់ញាក់តាមបទភ្លេង និងមានអត្ថន័យ លើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវចេះលើកទឹកចិត្ត និងជឿជាក់លើខ្លួនឯង។

កើតទុក្ខធ្វើអីបើអ្វីៗវាគង់នឹងកើត តែបើយើងចេះរកវិធីដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យលទ្ធផលមិនល្អ ដូចឃ្លាមួយនៃបទ «ស៊ូឡើង» នេះអញ្ចឹងដែលថា «ខ្លួនទីពឹងខ្លួន ដួលហើយត្រូវចេះងើបឡើង ត្រូវរឹងមាំឡើងកុំចាំគេដៀលគេថា មិនមានអ្នកគេចាំជួយយើងក្រៅពីយើងឡើយ»។

តោះស្តាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយបទ «ស៊ូឡើង» របស់ រាជ ប្រាថ្នាតាមតំណរភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖
ទស្សនាតាម Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=6uCJ9V72RB8…
Please Follow Us

ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេ
Please Follow Us
• YouTube : https://youtube.com/channel/UCkISx_I2LHo4uyN7w5F-vtA
• Facebook :https://www.facebook.com/DVMCambodia

• Tik Tok : https://vt.tiktok.com/ZS51Sv3r/
• Telegram: https://t.me/davitramedia
• Instagram : http://www.instagram.com/davitra_media/