ក្រុមហ៊ុនភានយន្តដ៏ធំំមួយនៅលើពិភពលោក Universal Pictures ទើបតែបញ្ចេញ Trailer រឿង Fast and Furious 9 ឬ Fast and Furious Saga៕ ក្រុមសមាជិក​គ្រួសារ​ Fast & Furious បានវិលត្រលប់មកជា​រ​ជួប​ជុំគ្នា​ជា​ថ្មីម្តងទៀតដោយមានបង្ហាញតួថ្មីប៉ុន្មានអ្នកផងដែរ៕ ដោយតួអង្គសំខាន់ៗក្នុងរឿងនេះមានដូចជា”Vin Diesel, Rodriguez, Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, និង​ John Cena “៕ ជាពិសេសជានេះទៅទៀតមានការត្រឡប់មកវិញរបស់តួអង្គ Han ផងដែរ៕

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

បើតាមការគ្រោងទុករឿងនេះអាចនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំនៅថ្ងៃទី ២៨ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១៕