រាជធានីភ្នំពេញ÷ លោក គួច ចំរើន អភិបាល ខេត្តព្រះសីហនុ តាមរយ:បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នាថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានលើកឡើងថា លោក មិនបានសន្យាថា ទឹកឈប់លិចក្រុងព្រះសីហនុ នោះទេតែបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញ អជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់ ប្រឹងប្រែងកាយស្ដារ ទៅតាមលទ្ធភាព និង សមត្ថភាព ទាំងកំលាំង និង ថវិការ ប៉ុណ្ណោះ ។ សូមអរគុណមតិទាំងឡាយ ៕