គ្រប់អតិថិជនដែលកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោង Cellcard 4U ទាំងអស់នឹង ទទួលបានអ៊ីនធើណិតបន្ថែម 2GB តេនិងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធឥតកំណត់ ចាប់ពីថ្ងៃ 1 ដល់ ថ្ងៃទី 2 សីហា នៅចុងសប្តាហ៍នេះ

ដូចនេះអ្នកអាចសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ទស្សនារឿងភាគ ស្តាប់តន្រ្តី លេងហ្គេម និងលេងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀត បានកាន់តែច្រើន រីករាយចុងសប្តាហ៍របស់អ្នកជាមួយគម្រោងដ៏ល្អបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា

-បន្តប្រើគម្រោង 4U របស់អ្នក ឬភ្ជាប់គម្រោង 4U ណាមួយពីថ្ងៃនេះដោយចុច *5000#
-ចុច *5050# នៅថ្ងៃសោរ៍ ទី 1 ខែសីហា ដើម្បីទទួលបានកាដូចុងសប្តាហ៍របស់អ្នក!