ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក បានបន្ថែមក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន ១១ ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងអ្វីដែលគេហៅថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រទេសចិនចំពោះជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនៅខេត្តស៊ីនជាំង។

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

ក្រសួងបាននិយាយថា​ ក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ការងារដោយបង្ខំលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចមូស្លីមដទៃទៀត។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះរាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនវាយនភ័ណ្ឌ និងក្រុមហ៊ុនចំនួនពីរដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាកំពុងធ្វើការវិភាគ ដែលក្រុមហ៊ុនធ្លាប់បានង្ក្រាបជនជាតិអ៊ុយហ្គួរនិងជនជាតិភាគតិចមូស្លីម ។ ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះមិនអាចទិញគ្រឿងបន្លាស់ពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឡើយ។ វាជាក្រុមទី ៣ នៃក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័ននានា នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោក Wilbur Ross បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា​ ទីក្រុងប៉េកាំងជំរុញយ៉ាងសកម្មនូវការអនុវត្តដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៃពលកម្មដោយបង្ខំនិងផែនការ ប្រមូលនិងវិភាគ DNA ដែលបំពានដើម្បីបង្ក្រាបប្រជាជនរបស់ខ្លួន។ កាលពីខែឧសភា ក្រសួងការបរទេសចិន បានរិះគន់ការបន្ថែមបញ្ជីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយលើកហេតុផលថាសហរដ្ឋអាមេរិក បដិសេធគំនិតសន្តិសុខជាតិ បំពានវិធានការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញ រំលោភលើបទដ្ឋានមូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិន ។