ខេត្តព្រៃវែង ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ពូជត្រី និងសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករនៅស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង។

ក្នុងឱកាសនោះ សម្តេចហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ថា ជំងឺកូវីដ-១៩ មិនអាចសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា បានឡើយ ៕