រាជធានីភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាស ឲ្យដឹងថា មនុស្ស៩នាក់ទៀតមកពីអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីបានធ្វើតេស្តឃើញមានកូវីដ១៩ បន្ទាប់មនុស្ស១៥នាក់បាន រកឃើញមេរោគនេះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុន ។

ក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថា មានករណីវិជ្ជមានចំនួន ០៩នាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងចំណោមអ្នក ធ្វើដំណេីរមកពីប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌី មកដល់កម្ពុជានាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ៕