រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ដោយ ធ្វើការបញ្ជាក់ និងកើនរំឮកជាថ្មីម្តងទៀត ស្ដីពី ” ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ដែលរកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ ” ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកាន់កាប់យានយន្ត ទិញលក់តៗគ្នារកម្ចាស់ដើមមិនឃើញ ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្ត ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខនេះ។

អាស្រ័យដូចមានបញ្ជាក់ជូនក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំ សូមម្ចាស់កម្មសិទ្ធយានយន្ត រួសរាន់ដាក់ពាក្យស្នើសុំឱ្យបានទាន់ពេលវេលា៕
ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួង: