ភ្នំពេញ៖ ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈយើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈយើងខ្ញុំ បានបញ្ឈប់បុគ្គលិក៣នាក់ ចេញពីការងារចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ ។
មូលហេតុ៖ ដោយបុគ្គលិកទាំងបីរូបនេះ ពុំមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារ និងមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាដែលបានព្រមព្រៀង អាស្រ័យហេតុនេះ រាល់សកម្មភាពកិច្ចសន្យាលិខិតស្នាមផ្សេងៗ និងការតំណាងណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកទាំង៣នាក់ខាងលើនេះ ពុំមានង្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈយើងខ្ញុំឡើយ ។

បុគ្គលិកទាំង ០៣នាក់នោះរួមមាន ៖ ១ ឈ្មោះ ស៊ឹម ចំរើន ភេទប្រុស ផ្នែកចាក់សាំង ២ ឈ្មោះ ស្រេង វួចលី ភេទប្រុស ផ្នែកចាក់សាំង ៣ឈ្មោះ ញៀន សីហា ភេទប្រុស ផ្នែកចាក់សាំង ៕