រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កាលពី១ម៉ោងមុន អ្នកនាងទូច ស្រីលក្ខណ៍ បានបង្ហោះរូបថតរបស់នាង១សន្លឹក ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថា «ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការងារមួយដែរ ត្រូវទទួល ហើយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថា បន្ទាប់ពីនឹងទៅ ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃយកខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំទៅគិតអីក្រៅយពីការងារនឹងមើលការខុសត្រូវចំពោះកូនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំគោរពអ្នកដែរអោយតំលៃពេលវេលារបស់ខ្ញុំ ពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនមានច្រើនសំរាប់បុគ្គលណាម្នាក់ អញ្ជឹងតំលៃនៃពេលវេលាវាសំខាន់សំរាប់ខ្ញុំយកពេលវេលាទៅនិយាយអីអត់ប្រយោជន៍ រឺក៏ធ្វើអីអត់ប្រយោជន៍ ចូលទៅហាត់ប្រាណ ដើម្បីរាងស្អាតនឹងដើម្បីសុខភាពផង ៕