+សំភារត្រូវមាន៖

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍រាល់ថ្ងៃ សូមចូលទៅកាន់ Channel Telegram KBN News

-ផេះ

-កំទិចធ្យូង

-ទឹកអង្ករ

+វិធីធ្វើ

-ជំហានដំបូងយកកំទិចធ្យូងលាយជាមួយផេះ

-ចាក់ទឹកអង្ករចូលរួចកូរបន្តិច

-ដួសស្រោចទៅលើដំណាំដែលអ្នកកំពុងដាំ

+អត្ថប្រយោជន៍

-ជួយបង្កើនកាល់ស្យូម ប៉ូតាស្យូមនិងស៊ីលីកាដល់ដំណាំ

-បំប៉នរុក្ខជាតិពន្លឿនស្លឹកនិងផ្កាឱ្យឆាប់ចេញ