+គ្រឿង​ផ្សំ៖

ទឹក​ក្ដៅ​ឧណ្ហ​ៗ​ មួយ​កែវ

ម្សៅ​ឈើ​អែម ​មួយ​ស្លាប​ព្រា​កាហ្វេ

ទឹក​ឃ្មុំ​មួយ​ស្លាប​ព្រា​បាយ

ម្សៅ Baking Soda មួយ​ស្លាប​ព្រា

+របៀប​ធ្វើ៖

-ច្របាច់​យក​ទឹក​ក្រូច​ឆ្មារ​ដាក់​ចូល​ក្នុង​ចាន​ជាមួយ​ទឹក​ឃ្មុំ​ និង​ម្សៅ​ឈើ​អែម​

-បន្ទាប់​មក​ចាក់​ទឹក​ក្ដៅ​ឧណ្ហ​ៗ​ចូល​ជា​មួយ​ម្សៅ Baking Soda ហើយ​លាយ​ចូល​គ្នា​ឲ្យ​បាន​ល្អ​

-ចាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ដប​ស្អាត​មួយ​ ហើយ​ក្រឡុក​វា​ម្ដង​ទៀត

-ប្រើ​ទឹក​ដែល​ធ្វើ​រួច​ធ្វើ​ជា​ទឹក​ខ្ពុល​មាត់។