សិល្បៈ៖ ខ្សែរភាពយន្តភាគបុរាណខ្មែរដ៏ល្អឯកដែលកំពុងតែបង្ហាញវត្តមានជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ អង្គារ ពុធ ម៉ោង 8 យប់នៅលើប៉ុស្តិ៍ហង្សមាស HDTV និងនៅលើប៉ុស្តិ៍រស្មីហង្សមាស HDTV រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ អង្គារ ពុធ ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់។

ក្រៅពីទទួលបានការស្ញើចសរសើរពីគ្រប់មជ្ឃដ្ឋានពីរឿងភាគខ្មែរមយយនេះថាធ្វើបានល្អស្ទើរគ្រប់យ៉ាង ក៏នៅមានប្រយោគអប់រំជាច្រើនបង្កប់នៅក្នុងពាក្យពេចន៍របស់តួអង្គនីមួយៗផងដែរ។

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖